MTÜ liikme avaldus
Avalduse võib välja printida, ära täita, pildistada ja saata meile meili teel või postiga. Samuti saab tometada avalduse kohale MTÜ Eesti Florist poolt korraldatavale üritusele.