Eesti florist

Võistluste juhend

ESTONIAN FLORIST CUP 2020
Võistluse reeglid ja üldine teave

Võistluse üldinfo

ESTONIAN FLORIST CUP 2020 toimub Tartus kahel järjestikusel päeval 25. – 26. septemberil 2020. Võistlus on jagatud kolmeks osaks: 2 kodus ettevalmistatavat tööd, üllatustöö ja finaalitöö. Võistlus toimub on Eesti Rahva Muuseumis, Muuseumi tee 2, Tartu, 60532.

Osalemise tingimused
Osalemine ESTONIAN FLORIST CUP 2020-l on avatud kõigile floristidele kodakondsusest sõltumata. Kõigil osalejatel on õigus võistelda Grand Prix kategoorias, kuid ainult Eesti elanikul on õigus võita Eesti Meistri tiitel.

Võistluse reeglid
Iga osaleja on kohustatud ilma eranditeta järgima võistluse reegleid, austama materjale, etteantud mõõte jne. Reeglite rikkumine toob kaasa punktide mahaarvutamise žürii poolt. Kõik osalejad peavad olema oma võistluspaigas 15 minutit enne iga võistlusaja algust. Assistendil ei ole lubatud viibida võistluspaigas võistluse ajal. Võistlusest annab märku stardisignaal. Ajasignaale antakse 15 minutit, 5 minutit ja 1 minut enne ülesande lõppu. Peale lõpusignaali ei tohi osaleja võistlustööd enam puudutada ega liigutada. Ette tohib valmistatud olla üks kolmandik võistlustöö lõplikust visuaalsest tervikust, vähemalt kaks kolmandikku materjalidest tuleb lisada võistluse käigus. Enne võistluse algust tehtud ettevalmistav töö ei tohi domineerida lõplikus visuaalses tervikus.

Osavõtutasu
Osavõtutasu ESTONIAN FLORIST CUP-l 2020 on 150 eurot. Osavõtutasu tuleb tasuda pangaülekandega hiljemalt 14 päeva jooksul pärast registreerumist. Registreerumise viimane kuupäev on 19. august 2020.

Assistent
Iga osaleja võib esitada ühe ametliku assistendi ESTONIAN FLORIST CUP 2020-le, kes toetab teda ettevalmistuste faasis. Assistendil on lubatud teha ainult ettevalmistavat tööd või mõnda muud võistlusega seotud tööd ettevalmistusajal vastavalt ajakavale. Assistendil pole lubatud võistlejat aidata mis tahes kujul võistlusajal, samuti ei tohi ta anda juhiseid või kommentaare publiku hulgast. Igasugune suhtlemine võistleja ja assistent vahel võistlusajal on rangelt keelatud. Samuti on keelatud mobiiltelefonide või mis tahes muu sidevahendi kasutamine 5 minutit enne ülesande algust kuni lõpusignaalini.
Keel
Võistlusel on kaks ametlikku keelt: eesti ja inglise keel. Oluline on, et osaleja või assistent mõistab ja räägib ühte ametlikest keeltest.

Ajagraafik
Üksikasjalik ajakava saadetakse võistlejale e-posti teel.

Tehniline informatsioon
Võistlustööd jagatakse teemade kaupa ja iga töö esitatakse võistlusülesandele määratud alal. Riputusvõimalus puudub.

Žürii koosseis
Žürii liikmed on väljapaistvad elukutselised floristid, kelle arusaamad, pädevus ja kogemused on rahvusvahelisel tasandil. Žürii koosseis avaldatakse 27. juulil 2020.

Tehniline komisjon
Tehniline komisjon (TK) koosneb kahest korraldajate poolt valitud spetsialistist. TK otsustab võistlusreeglite vastuolulise tõlgendamise üle. TK võib võtta kasutusele vajalikke meetmeid, et tagada võistlusjuhendi järgimine. TK nimed saadetakse võistlejatele e-posti teel.

Finalistid
Finalistid selguvad pärast 3. ülesande lõppemist laupäeval, 26. septembril. Finaalis võistleb 10 võistlejat.

Sponsorid
Sponsorite informatsiooni on lubatud ainult võistlustööde juures Kõik sponsorlogod peavad olema ühel lehel (mitte suurem kui A3). ESTONIAN FLORIST CUP 2020 meeskond ei paku trükiteenust.

Korraldaja
Eesti Florist / Eesti Florist Assosation
Valdeku 72, Tallinn Eesti

Registreerimisvorm
Ankeet/Form
Registreerimise tähtaeg on 19. august 2020

Võistlusülesannete kirjeldused
Reede, 25. september- Esimene võistluspäev
9.00 - 13.00 Ettevalmistusaeg
13.00 - 15.00 esimene võistlusülesanne: Muinasjutt
Tehnika: Vaba.
Materjalide kestvus 2 päeva.
Võistlusaeg: 2 tundi
Maksimaased mõõdud: 2 m lai, 2 m pikk, 2,50 m kõrge
Kirjeldus: Vendade Grimmide muinasjutust inspireeritud töö.
Võistleja toob taimmaterjalid ja muud võistlustööks vajalikud materjalid
15.00 - 16.00 Ettevalmistusaeg

16.00 – 17.30 teine võistlusülesanne: Pruudikimp
Tehnika: Vabas tehnikas kimp või seade.
Materjalide kestvus 2 päeva.
Võistlusaeg: 1,5 tundi
Maksimaased mõõdud: Kimpu peab olema võimalik tõsta ühe käega.
Kirjeldus: Käes kandmiseks mõeldud pruudikaunistus.
Võistleja toob taimmaterjalid ja muud võistlustööks vajalikud materjalid (kaasaarvatud vaasi)

Laupäev, 26. september 2020 - Teine võistluspäev
9.15 – 9.45 Ettevalmistusaeg
10.00 - 11.30 Üllatustöö. Kõik taimmaterjalid antakse korraldajate poolt.

13.30 -15.30 Finaalitöö. Üllatustöö. Kõik taimmaterjalid antakse korraldajate poolt.

17.00 - 19.00 Võistluse lõputseremoonia ja autasustamine

Punktide jaotus
IDEE 25 punkti
originaalsus, unikaalsus / loovus antud töö/ teema / ülesande tõlgendus materjalide valik / kujundamine valitud materjalidega töö vastavus antud ajale / lõpetatus

VÄRVUS 25 punkti
värvuse proportsioon / dominantsus idee avaldamine värvuse abil värvuste komponeerimine / toonid ja varjundid, värvuse osakaal värvuste paigutus

KOMPOSITSIOON 25 punkti
Vorm / stiil / ehitusviis (konstruktsioon) materjalide valik ja kasutamine, austus elava materjali vastu vorm / tekstuur / struktuur / kontrast / dominantsus / rütm / liikumine / maht proportsioonid / visuaalne tasakaal

TEHNIKA 25 punkti
puhtus õige tehnika valik töö püsivus / tegelik (füüsiline) tasakaal materjalide värskuse ja kestvuse tagamine sündmuse ajaks (vee saamise võimaldamine)

Karistuspunktid
Võistleja ületab lubatud aega: 5%
Võistleja jätkab töötamist peale TK hoiatust: 20%
Lisa-assistent peale ametliku assistendi: 10%
Lisa-assistent töötab peale TK hoiatust: 20%
Side võistleja ja mis tahes muu isiku vahel võistlusajal (välja arvatud TK ja žürii): 5%
Võistleja jätkab suhtlemist peale TK hoiatust: 20%
Töö ei vasta mõõdupiirangutele: 2,5 - 10%
Võistleja kasutab mitte lubatud materjale, töövahendid: 2,5 - 10%
Võistleja kasutab mitte lubatud tehnikat: 2,5 - 10%
Võistleja kasutab elektrit lõpetatud võistlustöös: 10%
Materjalide laadimine enne määratud aega: 5%
Võistlustöö ei vasta järgmistele tingimustele: Ette tohib valmistatud olla üks kolmandik võistlustöö lõplikust visuaalsest tervikust; vähemalt kaks kolmandikku materjalidest tuleb lisada võistluse käigus: 2,5 - 10%
Võistlustöö ei vasta järgmistele tingimustele: Enne võistluse algust tehtud ettevalmistav töö ei tohi domineerida lõplikus visuaalses tervikus: 2,5 - 10%
Küsimused võistlusreeglite kohta Võimalikke tekkinud küsimusi võib edastada kirjalikult: info@eestiflorist.ee Kõik küsimused esitatakse tehnilisele komisjonile. Vastused saadetakse kirjalikult kõikidele võistlejatele üheaegselt (1.september 2020).

Vaidlustused
Korraldajatel on õigus teha vajadusel muudatusi võistluste reeglites.
Tehnilise komisjoni ja žürii otsused on lõplikud. Kaebuseid ja proteste ei rahuldata